Mesterhagen     
Askøy   
Epost: askoy@mesterhagen.no   
Tlf: 56 15 29 29                                                                     
Mesterhagen
Fantoft
Epost: fantoft@mesterhagen.no
Tlf: 55 91 80 30