Generell Beskjæring

Mange planter trenger beskjæring. Ved beskjæring oppnår vi flere ting.

Hageland Mesterhagen Bilde
Generell Beskjæring
Av: Erling Birkeland
27. april 2017 12:33
  • Plantene holdes i ”sjakk” blir ikke for store.
  • Plantene kan formes.
  • Plantene blir fornyet. Gamle greiner fjernes og nye bryter.
  • Frukttrær  kan formes slik at de setter mer frukt.
  • Ved å gjøre bær og frukttrær mer luftig, tørker de fortere opp etter regn .Soppangrep  vil da reduseres. Mer lys slipper inne til  frukt og bær og fremmer kvaliteten.

Her er noen hovedprinsipp for beskjæring.  På undermenyene er det omtalt litt for spesielle planteslag.
Alle trær og busker kan beskjæres  utenfor  vekstsesongen. Månedene okt- mars er gode måneder for beskjæring.
Roser beskjæres i april da de kan fryse fra snittflaten.
I løpet av vekstsesongen kan alle planter  få en lett beskjæring. Det vil si greiner  som kan  tas med saks. Enkelte tåler og sterkere beskjæring.

Blomstrende busker

Busker som blomstrer om våren, beskjærer mange etter blomstring i mai-juni. Vårblomstrende busker danner neste års blomsterknopper sommeren før blomstringen.

Beskjæring

Mesterhagen bilde
Mange beskjærer buskene kun ved å trimme de øverst oppe

Ved beskjæring om vinter/vår vil en samtidig fjerne en del blomsterknopper. Mange beskjærer buskene kun ved å trimme de øverst oppe se Fig 1. Da blir buskene tett og greinen forblir gamle.  Ved beskjæring må en og legge til rette for en fornyet vekst i planten.

All beskjæring begynner først med å fjerne  skadete  greiner og greiner som det er sykdom på.


Blomstrende busker skal tynnes og da ca hvert 3. år. Fjern ca 1/3  av alle greinene ca 10 til 30 cm fra bakken. Ta de tykkeste og  eldste greinene. Busken vil da bryte på nytt neden i fra og slik  gir en busken en foryngelses kur.

mesterhagen bilde
Beskjæringen fortas utenfor snittet.

Store greiner

Skal en kutte en stor grein. gjøres det i to omganger. Først lages et kutt i greinens underkant et stykke fra stammen. Nå unngår en at greinen flerrer barken av stammen når den løsner. Til slutt sager en vekk stubben som står i gjenn  et par cm fra stammen.

Det er omdiskutert om hva en skal gjøre med snittflate. Noen maler andre tar sårvoks på (fåes i hagesentrene) de flest tar ingenting på. Maling bør ikke brukes da det lett dannes fukt som ikke får tørke ut under malingen og en for råte i snittet.

Mesterhagen består av fire butikker. Du finner det du trenger hos: Hageland Fantoft, Hageland Midttun, Hageland Askøy og Hageland Karmsund. Velkommen til oss!

Lignende tips

Hageland Mesterhagen Bilde
Beskjæring av store trær er en krevende og ikke så lite risikofylt dersom en ikke disponerer rett utstyr.
Hageland Mesterhagen Bilde
Lett beskjæring av Rhododendron kan gjøres året rundt.
Hageland Mesterhagen Bilde
Rosene bør ikke beskjæres før den verste kuldeperioden er over.
Hageland Mesterhagen Bilde
Mange planter trenger beskjæring. Ved beskjæring oppnår vi flere ting.
Hageland Mesterhagen Bilde
Beskjæring og forming av frukttrær
Hageland Mesterhagen Bilde
Hvordan beskjære bærbusker

Kontakt oss

Hageland Mesterhagen Fantoft
Ulsmågsveien 7
5224 Nesttun
TLF: 55 91 80 30
E-post Send e-post