Beskjæring og forming av frukttrær

Beskjæring av frukttrær.

De vanligste frukttrærne  i hagen er epler og plommer. Moreller og pærer er og litt brukt. Det finnes mange teorier og metoder når det gjelder beskjæring og ingen beskjærer  et tre likt. Det viktigste er at målet blir nådd. Beskjær i tidsrommer okt - mars.

 • Treet må beskjæres for å fornye seg. Sette nye skudd.
  Treet beskjæres slik at skadde og syke greiner fjernes.
 • Treet må åpenes slik at  lys og luft  kommer inn i treet.(Frukten modnes bedre og soppangrep reduseres.
 • Treet må formes etter omgivelsen. Skal det være stort, lite eller espaliertre?
 • Treet må formes slik at det gir mest mulig frukt.

   

Slik gjør du det:

 • Forsøk å bygg treet rundt en hovedstamme.
 • Ta mest vare på greiner som står vannrett ut eller vokser nedover.
 • Forsøk å tving ferske greiner nedover ved hjelp av tau eller lodd.
 • Fjern flest mulig av greinene som vokser rett opp eller har en vinkel til hovedstammen på mindre enn 40 grader .

Figur 1. viser hvor små trær og hvor tett de kan plantes. Her er stokken og brukt til nedbinding av greinene.
Fig 2. For å skape luft og fornying av treet har fruktprodusenten bestemt seg for å fjerne to greiener fra treet på denne siden. Merket med rødt. Det er greiner som peker litt inn i treet og som nå kommer under noen nye greiner som ligger over.  Treet er eldre enn fig 1 og formet på en annen måte
Fig 3. Greinene fjernet. legg merke til snittet. helt inn til stammen. Se hvor mye luftigere treet er blitt.
Fig 4.  Om sommeren når det kommer nye skudd kan disse "presses" ut i en rett vinkel ved hjelp av kleklemmer.
Fig 5. Viser hvordan et gammelt stort tre er beskåret. Legg merke til at det kun er stammen som er rett og at alle  unge greiner som skal bære frukt går nesten rett ut fra stammen.

Plomme og moreller/kirsebær bør ikke greinen bøyes for mye ned de kan være litt skrå.

Beskjæring av frukttrær.
Fig 1

Beskjæring av frukttrær.
Fig 2

Beskjæring frukttre.
Fig 3

Beskjæring av frukttrær.
Fig 4
Beskjæring av frukttrær.
Fig 5

Mesterhagen     
Askøy   
Epost: askoy@mesterhagen.no   
Tlf: 56 15 29 29                                                                     
Mesterhagen
Fantoft
Epost: fantoft@mesterhagen.no
Tlf: 55 91 80 30