Generell Beskjæring Mange planter trenger beskjæring. Ved beskjæring oppnår vi flere ting.

beskjaering
  • Plantene holdes i ”sjakk” blir ikke for store.
  • Plantene kan formes.
  • Plantene blir fornyet. Gamle greiner fjernes og nye bryter.
  • Frukttrær  kan formes slik at de setter mer frukt.
  • Ved å gjøre bær og frukttrær mer luftig, tørker de fortere opp etter regn .Soppangrep  vil da reduseres. Mer lys slipper inne til  frukt og bær og fremmer kvaliteten.
Her er noen hovedprinsipp for beskjæring.  På undermenyene er det omtalt litt for spesielle planteslag. Alle trær og busker kan beskjæres  utenfor  vekstsesongen. Månedene okt- mars er gode måneder for beskjæring. Roser beskjæres i april da de kan fryse fra snittflaten. I løpet av vekstsesongen kan alle planter  få en lett beskjæring. Det vil si greiner  som kan  tas med saks. Enkelte tåler og sterkere beskjæring.

Blomstrende busker

Busker som blomstrer om våren, beskjærer mange etter blomstring i mai-juni. Vårblomstrende busker danner neste års blomsterknopper sommeren før blomstringen.

Beskjæring

Mange beskjærer buskene kun ved å trimme de øverst oppe
Mange beskjærer buskene kun ved å trimme de øverst oppe
Ved beskjæring om vinter/vår vil en samtidig fjerne en del blomsterknopper. Mange beskjærer buskene kun ved å trimme de øverst oppe se Fig 1. Da blir buskene tett og greinen forblir gamle.  Ved beskjæring må en og legge til rette for en fornyet vekst i planten. All beskjæring begynner først med å fjerne  skadete  greiner og greiner som det er sykdom på. Blomstrende busker skal tynnes og da ca hvert 3. år. Fjern ca 1/3  av alle greinene ca 10 til 30 cm fra bakken. Ta de tykkeste og  eldste greinene. Busken vil da bryte på nytt neden i fra og slik  gir en busken en foryngelses kur.          

Store greiner

Det er omdiskutert om hva en skal gjøre med snittflate. Noen maler andre tar sårvoks på (fåes i hagesentrene) de flest tar ingenting på. Maling bør ikke brukes da det lett dannes fukt som ikke får tørke ut under malingen og en for råte i snittet.
Beskjæringen fortas utenfor snittet.
Beskjæringen fortas utenfor snittet.

Lignende saker

Knutekål Brassica Oleracea

Knutekål dyrkes på friland. Frøene kan såes inne 4 – 6 uker før utplanting, eller de kan såes direkte på voksestedet fra